top of page
shutterstock_1207108828.png

Zápůjční podmínky

 • Rezervace termínu a zaplacení rezervační zálohy (na základě zálohové faktury); u motocyklů či koloběžek
  musí být platba provedena přímo z bankovního účtu řidiče (řidič musí mít trvalý pobyt v ČR a prokázat se platným ŘP)
 • Výdej všech zápůjček pouze v pracovní dnech od 8:00 do 16:00
 
 • Před půjčením je nutné zaslat kopie min. dvou dokladů pro připravení smlouvy o vypůjčení na info@smar.cz;​ smlouva se uzavírá přímo s řidičem
 • Součástí smlouvy je také krycí směnka pro ztráty a poškození, které není kryté kaucí
 • Půjčovna neodpovídá za škody vzniklé během výpůjčky a nekryje náklady na vrácení poškozeného produktu v ČR ani v zahraničí
 • Nevrácení v domluvený termín je bráno jako krádež
 • Při předání se skládá kauce pro případné krytí vzniklých škod:
  • Motocykly, produkty TIWAL, e-paddleboardy - 20 000 Kč
  • ​E-foily - 30 000 Kč​
  • Scubajet, e-koloběžky - 10 000 Kč
 • S motocyklem můžeš vyrazit i do zahraničí (po předchozí domluvě - vybavíme tě potřebnými dokumenty)
 • Nájemné zahrnuje zákonné pojištění, odpovědnost za škodu a havarijní pojištění
 • Motocykl nesmí být používán pro závodní účely
 • Spoluúčast při poškození či ztrátě motocyklu je 10% (minimálně 10.000 Kč)
 • Motocykl nám vrať čistý a s plnou nádrží
bottom of page